Renúncia

En virtut del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), el present avís legal regula l'ús del servei de la pàgina web http: // www.finquesblanch.es/, que l'empresa Blanch Immo-Service SL posa en coneixement dels usuaris d'Internet, que aquesta web és de titularitat de Juan López Espelt.,,es,CONDICIONS D'ÚS,,es

CONDICIONES DE USO

L'usuari que accedeixi a la web, accepta les condicions reflectides en el present enllaç, assumint la seva responsabilitat per l'ús de la mateixa, havent d'aportar, quan envieu qualsevol formulari de la web, informació veraç i, lícita i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que s'ofereixen, sense incórrer en activitats il·lícites, il·legals, contràries a la bona fe ia l'ordre públic, ni difondre continguts ni propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme, contra els drets humans, ni provocar danys en els sistemes físics, lògics de "Finques Blanch", ni introduir qualsevol tipus de virus, manipulació de missatges, etc.,es
En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts posats a disposició d'aquesta pàgina web, entenent-se per aquests, entre d'altres, els textos, fotografies, imatges, icones, tecnologia, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de forma correcta, de conformitat amb la legislació vigent, el present avís legal, les condicions particulars de cada servei i de més avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement , així com la moral, bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.,es
"Finques Blanch" es reserva el dret de retirar els comentaris i aportacions que consideri puguin vulnerar la dignitat de les persones o, no apropiats per a la seva publicació, i no és "Finques Blanch" responsable de les opinions abocades pels usuaris del seu lloc web, mitjançant qualsevol mitjà pel qual se li faciliti la seva participació en la mateixa.,es

"Finques Blanch", es reserva el dret a efectuar sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes sobre la seva pàgina web, així com el dret a denegar o retirar la possibilitat d'accés al seu web l'usuari que incompleixi les condicions d'ús del mateix , indicades en el present Avís Legal, exercint, si s'escau, les accions civils i penals que li corresponguin.,,es,Propietat intel·lectual i industrial.,,es

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web, així com dels elements que conté la mateixa, com per exemple, imatges, programari, textos, marques, logotips, disseny, etc., estan legalment reservats i, l'accés a la mateixa o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui. Els textos, imatges i la resta de continguts que puguin incloure en aquest lloc web són propietat exclusiva de Blanch Immo-Service S.L.,es
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, ha de comptar amb el previ consentiment exprés i, per escrit de Blanch Immo-Service S.L.,es

L'usuari d'aquesta pàgina web es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Blanch Immo-Service SL, podent visualitzar-los, imprimir-los, copiar-los i, emmagatzemar-los al ordinador o en un altre suport sempre que sigui únicament i exclusivament per a seu ús personal i privat, abstenint-se de suprimir, alterar, manipular o eludir qualsevol dispositiu de protecció o de seguretat que estigués instal·lat a la nostra web.,,es,OCUPACIÓ DE COOKIES,,es

EMPLEO DE COOKIES

Igualment, podrà utilitzar cookies per personalitzar, facilitant la navegació de l'usuari a la seva pàgina web. Els cookies s'associen únicament a usuaris anònims i, un ordinador en concret i, no proporcionen referències que permetin personalitzar dades del mateix, podent configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació dels mateixos, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d' poder accedir a les diferents zones de la web.,,es,LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS,,es,El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.,,es

LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES

El presente Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la legislación española.
Blanch Immo-Service S.L. i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Figueres, per a qualsevol controvèrsia, litigi o discrepància que pogués sorgir o accions derivades de la prestació del servei d'aquest lloc web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment dels termes aquí establerts.,,es,Avís legal | Finques Blanch,,es